K přihlášení do kurzu si vyplňte a vytiskněte žádost,kterou                   podepsanou donesete až na zahájení kurzu. 

                  V mezidobí si vyřiďtze zdravotní způsobilost.                                                  On-line přihlašování žáků do autoškoly zajišťuje aplikace MOJE AUTOŠKOLA - moderní evidence autoškoly.